Privatumo politika

www.pilsakmens.lv privatumo politika

 

1.   Šiame privatumo politikos apraše nurodoma, kad SIA „Pilsakmens“ (toliau – Duomenų prižiūrėtojas), reg. nr. LV40103373486, Zemeņu g. 13, Salaspilio, LV-2019, renka, apdoroja ir saugo klientų ir asmenų, kurie lankosi svetainėje www.pilsakmens.lv, asmens duomenis.

 

2.  Mes renkame, apdorojame ir saugome jūsų laisva valia mums pateikiamus asmens duomenis, susisiekdami su mumis ir užpildydami dalį „Susisiekite su mumis“ pagrindiniame puslapyje.

 

3.  Naudodami dalį „Susisiekite su mumis“, sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos pateikėte šioje dalyje, būtų naudojami ir saugomi laikantis šios privatumo politikos tikslų.  Susisiekdami su mumis, turite nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir kitą jūsų pageidaujamą informaciją.

 

4.  Susisiekdami su mumis tiesiogiai ir pateikdami užsakymą, turite sutikti, kad galime rinkti, apdoroti ir saugoti šiuos duomenis:

 

 • įsigytas akmuo ir informacija, susijusi su jo apdirbimu ir įrengimu;
 • pristatymo adresas;
 • mokėjimo informacija ir asmens duomenys, reikalingi jai parengti.

 

5.   Gautus duomenis naudojame ir saugome, kad galėtume:

 • susisiekite su jumis ir pateiki jums dominančią informaciją ir paslaugas;
 • užtikrinti veiksmingą klientų aptarnavimo paslaugų teikimą;
 • apdoroti užsakymą ir paruošti reikiamus dokumentus;
 • pateikite ataskaitas, jei sutikote jas gauti;
 • saugoti duomenis pagal teisinius įsipareigojimus, susijusius, pavyzdžiui, su buhalterinės apskaitos įstatymu;
 • atlikti metinę įmonės rodiklių analizę ir registraciją.

 

6.  Mes imamės techninių ir organizacinių veiksmų, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis.

 

7.  Jūsų asmens duomenis saugome tol, kol jų reikia nurodytiems tikslams įgyvendinti.  Žmonės, kurie tvarko duomenis ir turi prieigą prie jūsų asmens duomenų, buvo išmokyti juos naudoti, išsaugant konfidencialumą ir apsaugant duomenis nuo neteisėto ar piktybiško piktnaudžiavimo jais.

 

8.  Jūs turite šias teises, susijusias su jūsų asmens duomenimis:

 • pasiekti duomenis ir gauti informaciją apie tai, kodėl ir kaip jie tvarkomi, taip pat prašyti savo duomenų kopijos elektroniniu formatu, kad jie būtų perduoti kitai duomenų priežiūros institucijai (toliau – duomenų perdavimas);
 • prašyti ištaisyti netikslius, neteisingus ar neišsamius asmens duomenis;
 • panaikinti ankstesnį sutikimą leisti tvarkyti jūsų asmens duomenis, taip ištrinant jūsų duomenis, nebent įstatymas reikalautų, kad mes juos išsaugotume;
 • kitas teises, susijusias su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, apie kurias daugiau sužinosite ES pagrindiniame puslapyje, skirtame duomenų apsaugai.

 

9.  Ši privatumo politika buvo parengta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 (2016 m. balandžio 27 d.) dėl asmenų apsaugos tvarkant jų asmens duomenis.

 

10.  Duomenų prižiūrėtojas pasilieka teisę keisti arba papildyti šią privatumo politiką be išankstinio įspėjimo.  Pakeitimai įsigalioja juos paskelbus pagrindinio puslapio dalyje Privatumo politika.